GF! Schinveld

GF! Schinveld is een los- vast samenwerkingsverband van kunstenaars, activisten en buurtbewoners die de AWACS problematiek eindelijk opgelost wil zien. Op 4 december 2016 is GF! Schinveld begonnen met de bouw van een 3Dome, een bolvorming kunstwerk/ boomhut.

Het kunstwerk staat op de grens waar 11 jaar geleden onder luid protest 6 hectaren bos illegaal gekapt werd om de NAVO vliegbasis Geilenkirchen ruim baan te geven. Honderden buurtbewoners verzetten zich al jaren tegen de basis waarvandaan stok oude AWACS vliegtuigen de omgeving terroriseren met extreme geluidsoverlast en vervuiling. Toen defensie besloot de omgeving nog verder te schofferen door een stuk bos te kappen, startte activisten van GroenFront! een bosbezetting. 15 hectaren bos werd gered, 6 hectaren werd gekapt. Het protest ging door, buurtbewoners verenigd in Stop AWACS haalde een aantal klinkende overwinningen binnen via rechtszaken en procedures; de kap was illegaal, het pas moet worden hersteld en de geluidsoverlast moet worden beëindigd. Maar NAVO en defensie trekken zich hier niets van aan, en de politiek is niet in staat of niet bereid daar iets aan te doen.

GF! Schinveld wil met de 3Dome deze beschamende situatie in de schijnwerpers zetten. Door een kunstwerk op deze zwaar bestreden grens te plaatsen moet een focus punt ontstaan waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. De terreur vanuit de NAVO met worden gestopt, als politiek en rechtsstaat falen, moeten we dat zelf doen.

Panel 1

Geluidsoverlast

Schinveld is een landelijk gelegen dorp in Zuid-Limburg, tegen de Duitse grens. Een mooi rustig dorp waar het prettig leven is, was daar niet de AWACS. In 1978 werd op de voormalige RAF-luchtmachtbasis Geilenkirchen, vlak op de Duits Nederlandse grens, de ‘Main Operating base’ van het NAVO-AWACS in gebruik genomen.

Een AWACS (Airborne Warning And Control System) is een vliegtuig met een enorme radar schotel op de rug. Het is een soort vliegend commando centrum waar vanuit het slagveld in kaart wordt gebracht en de operaties gecoördineerd. In de huidige hoogtechnologische oorlogen, speelt de AWACS ondanks de ouderdom een belangrijke rol.

De geluidsoverlast is extreem, niet uit te leggen of te beseffen, je moet het beleven. Dit komt doordat het radarsysteem is gemonteerd op een extreem oud en luidruchtig vliegtuig; de Boeing 707. Dat is het eerste straalvliegtuig van Boeing dat van 1955 tot 1979 in productie was. Een ruim 60 jaar oude oldtimer dus.

(meer…)

Panel 2

Verzet

Vanzelfsprekend was er direct hevig verzet De startbaan ligt naar de gemeenten Onderbanken, Brunssum en Schinnen Kerkrade gericht, zodat meer dan 41.000 mensen in Zuid-Limburg extreme overlast ondervinden. Begin 1990 verenigden de inwoners zich en werd de Vereniging STOP awacs opgericht. Ruim 35 jaar van ontkennen, negeren, loze beloften en gebroken afspraken volgden. En de overlast duurt onverminderd voort.

Eind 2005 bereikt het protest een hoogtepunt. De NAVO negeert niet alleen de bevolking door niets aan de geluidsoverlast te doen, ze maken het erger. Zes Hectaren bos tussen basis en Schinveld worden gekapt. Als het lokale bestuur de kapvergunning weigert wordt vanuit Den Haag met een achteraf illegale, dictatoriale, maatregel alsnog verstrekt. Actievoerders van GroenFront! sluiten zich aan bij het verzet door het te kappen bos te bezetten. De hulp en steun vanuit de buurt is overweldigend.

Panel 3

3Dome

De impact van de bosbezetting was enorm. Volgens diverse peilingen was zeker 86% van Nederland tegen de kap. Je had kunnen denken dat de problemen daarna wel snel opgelost zouden zijn. Helaas, verkeerd gedacht. Het schofferen ging door en de overlas duurt tot de dag van vandaag voort. Stop AWACS voert de strijd inmiddels ook via de rechter en is nu 5 keer op rij door de hoogste Nederlandse instantie in het gelijk gesteld. En zelfs die wordt door Den Haag en NAVO genegeerd.

Op de één of andere manier is het oorverdovend stil, de AWACS problematiek lijkt uit het publieke debat te zijn verbannen. Dat mag niet gebeuren, dit probleem moet worden opgelost. GF! Schinveld wil daar een bijdrage aan te leveren. De 3Dome moet het protest weer zichtbaar maken, de mensen bij elkaar, het AWACS dossier weer in beweging brengen.

Panel 4

Route

Links het bos in (of rechts vanaf de andere kant) en dan naar de boom.